ÇEVRE POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUKLAR

• Sürdürdüğü her türlü Duş Paneli üretim, hizmet faaliyetlerinde, insan ve teknolojinin çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli uygulamaları yapar.

• Çevresel konularda çalıştığı tüm pazarların gerektirdiği yasal ve sosyal sorumluluklara uyar.

• Yürüttüğü tüm Duş Paneli faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını minimum seviyede tutmak, çevreye zararlı atıkların oluşturacağı kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, çevre bilincini yaymak için gerekli faaliyetleri sürdürür.

• Çevre yönetim çalışmalarını ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

• Çevre yönetim sistemini; müşterileri, tedarikçileri ve çalışanlarının da katılımıyla geliştirir