ADIM ADIM MÜKEMMELLİK

TASARIM

 

Yaratıcı düşüncülerin desteklendiği HYDROBAS® Duş Panelleri araştırma geliştirme ve ürün geliştirmeye devamlı olarak yatarım yapmaktadır. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için tasarımdan üretim yöntemlerine, satış destekten satış sonrası desteğe kadar birçok alanda inovasyon devamlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bulunduğu market koşullarını geliştiren, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve farklılık yaratan fikirler üretilir ve rutin inovasyon toplantıları ile bu yeni fikirler desteklenir. Fayda sağlayacak fikirler literatür taramaları ile desteklenip hayata geçirilir. Ürünler tasarlarken üniversite sanayi iş birliğimizden, deneyimli ve tecrübeli kadromuzdan, bilgi birikimimizden ve yaratıcı fikirlerimizden güç alırız ve doğa için enerji verimliliğini müşteri memnuniyeti için kaliteyi hedefleriz. Ürün tasarım teknolojilerimizin ürün geliştirilmesi ve katma değer yaratması yönünden önemi büyüktür. 

Ürün Tasarım Süreci;
1. Fikrin buluşu yada ihtiyacın belirlenmesi
2. Literatür taraması
3. Analitik ve nümerik yöntemlerle teorik hesaplamaların yapılması
4. Yapılan teorik hesaplara göre Solidworks’ te 3-B geometriler oluşturulması
5. Malzeme optimizasyonu
6. Bilgisayar ortamındaki teorik sonuçların uygun olması durumunda prototipin hazırlanması
7. Ürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettirilmesi için 1. Maddeye geri dönülmesi

PROTOTİP

HYDROBAS® en özgün Duş Panellerini üretirken tasarım sonrasında yapılan analiz ve
simülasyonları doğrulamak için prototipler hazırlar. Uluslararası kabul görmüş
standartların belirttiği sınırlar çerçevesinde testler yapılarak analitik ve nümerik
hesaplara göre hazırlanmış olan prototipler doğrulanarak her şeyin kusursuz
olduğundan emin olunur. Tasarlanan ürünün üretim sürecini hızlandırmak için üretim
yöntemleri ve teknolojileri sürekli olarak iyileştirilir.

HYDROBAS®’da kullanılan bazı programlar :

• Bilgisayar Destekli Tasarım

• Bilgisayar Destekli Analiz:

• Bilgisayar Destekli İmalat

HYDROBAS® sürekli gelişme politikası gereği ürünlerin teknik özelliklerini ve
ölçülerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 

KALIPLAMA

Tüm testleri başarı ile geçmiş prototip modeller kalıplama aşamasına geçerler. Uzman Kadromuz son kalıp üretim teknolojilerini kullanarak estetik ve yüksek performanslı HYDROBAS® Duş Panellerş ürünlerinin ilk temellerini atarlar. Kalıplama işlemleri HYDROBAS® bünyesinde bulunan ve son teknolojiye sahip Kalıp İşleme Merkezlerinde yapılır. Kalıplama proseslerinin firmamız içerisinde gerçekleştirilebilme gücü, yüksek kaliteyi kontrol edebilmemize, maliyet üstünlüğü ve zaman tasarrufuna olanak sağlamaktadır. Böylelikle uygun maliyetler ile hızlı bir şekilde yeni ürün çeşitleri ürün portföyüne katılır.

 

DÖKÜMANTASYON VE BELGELEME

Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi ve kontrolü için Ar-Ge’nin tasarladığı her ürünün ve bu ürünü oluşturan tüm komponentlerin uluslarası ilgili standartları karşılayacak malzeme seçimleri yapılır. Komponentler için teknik şartnameler ve üretim prosesleri detaylı bir şekilde dokümante edilerek arşivlenir.

ÜRETİM

25 yıllık BVN üretim tecrübesi’nin HYDROBAS®’a aktarılması ile çeşitli üretim teknikleri, farklı teknolojiler ve pek çok yeni üretim prosesini oluşturma fırsatı sağlanır.